Politik for acceptabel brug (PAB)

Last Updated: 20 January 2020

Overtrædelse af Politikken for Acceptabel Brug (“PAB”) kan resultere i suspension eller opsigelse af din (“dine”, “du”) tjenester i overensstemmelse med NEXT POINT HOST LTD, handle som “ForexVPS® Grønland”(“vi”, “os”) Servicevilkår.

Misbrug

Du må ikke bruge ForexVPS® Grønland-tjenester til handlinger eller aktiviteter, som efter vores skøn kan være ulovlige, stødende og krænkende eller fremme og fremme en sådan uansvarlig adfærd samt handlinger i modstrid med accepterede internetnormer eller adfærd, der truer vores infrastruktur. Dette omfatter, men er ikke begrænset til:

• Opbevaring eller overførsel af ulovligt materiale, herunder materiale, som det er ulovligt at transmittere over et offentligt telekommunikationsnetværk; Inddragelse i svigagtige aktiviteter;
• Uautoriseret adgang til systemer, netværk og data, herunder forsøg på at identificere sårbarheder i systemer og netværk uden udtrykkelig tilladelse fra systemet eller netværksejeren;
• Brug af en internetkonto eller computer uden ejerens tilladelse;
• Overvågning af data og netværkstrafik uden ejerens tilladelse;
• Indsamling af brugeroplysninger (herunder økonomiske oplysninger) og e-mailadresser uden samtykke fra den identificerede person (phishing);
• Interferens med service til andre brugere af computersystemer eller netværk, herunder lammelsesangreb;
• Brug af falske eller vildledende TCP-IP-pakkeheaderoplysninger, herunder, men ikke begrænset til, i e-mails og nyhedsgruppeopslag;
• Udgivelse af hjemmesider eller andet materiale, som annonceres ved hjælp af teknikker (herunder men ikke begrænset til spam), som vi ville klassificere som misbrug, hvis de blev udført af ForexVPS® Grønland;
• Brug af ForexVPS® Grønland-tjenester til at distribuere software, der hemmeligt transmitterer brugerinformation og software til reklamelevering (medmindre nævnte software inkluderer brugersamtykke og nem fjernelse ved brug af standardetablerede metoder);
• Ethvert andet misbrug af vores eller andre computersystemer; og
• Enhver adfærd, der sandsynligvis vil resultere i gengældelse mod ForexVPS® Grønland-tjenester, herunder at engagere sig i adfærd, der resulterer i et lammelsesangreb.

Stødende indhold

Vi forbyder indhold på ForexVPS® Grønland-tjenester, som for os efter eget skøn forekommer stødende. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, lagring eller transmission af indhold eller links til indhold, som vi mener er:

• Overdrevet voldelig, tilskynder til vold eller truende vold;
• Børnepornografi eller seksuelle handlinger uden samtykke;
• Chikanere eller tilskynde til had til enhver person eller gruppe af personer;
• Ærekrænkende;
• Krænkelse af privatlivets fred for enhver person eller gruppe af personer;
• Fremme eller opfordre til ulovlige aktiviteter i henhold til gældende love;
• Afsløre forretningshemmeligheder, krænke ophavsret, varemærker eller patenter eller hjælpe andre med at gøre det;
• Urimelig eller vildledende i henhold til forbrugerbeskyttelseslovgivning under enhver jurisdiktion;
• Er ulovlig eller fremmer ulovlig aktivitet i henhold til din gældende lovgivning eller den af ForexVPS® Grønland;
• Overtræder eksportkontrol love eller vedrører ulovlig våbenhandel eller ulovligt spil;
• Fremmer ulovlige stoffer; og
• Skaber en risiko for sikkerhed, sundhed eller national sikkerhed.

Masse-e-mail og indhold

Vi forbyder al brug af ForexVPS® Grønland-tjenester, som efter vores skøn forekommer os at involvere bulk-e-mail eller udsendelse af indhold. Dette omfatter, men er ikke begrænset til:

• Afsendelse af uopfordret bulk/kommerciel email (spam); og
• Overdreven opslag på webfora, nyhedsgrupper, chattjenester eller IRC.

For at sende bulk eller kommerciel e-mail ved hjælp af ForexVPS® Grønland tjenester, skal du søge forudgående godkendelse fra ForexVPS® Grønland, som kun vil blive givet, hvis du kan påvise, at:

• Alle påtænkte modtagere har givet deres udtrykkelige samtykke til at modtage en sådan e-mail, for eksempel via en opt-in-procedure;
• Procedurer for udtrykkeligt samtykke fra modtagere af e-mail skal omfatte rimelige skridt til at sikre, at den person/virksomhed, der giver samtykke, faktisk er ejeren af den e-mail, der modtager e-mail;
• Du beholder bevis for samtykke for alle modtagere og er i stand til og villig til at fremlægge sådanne beviser til ForexVPS® Grønland inden for 5 arbejdsdage efter anmodning fra ForexVPS® Grønland om at fremlægge bevis;
• Du bevarer en klar procedure for enhver modtager til at tilbagekalde samtykke til at modtage e-mail og kan efter anmodning demonstrere denne procedure over for ForexVPS® Grønland;
• Du respekterer alle anmodninger om at tilbagekalde samtykke til modtagelse af e-mail fra modtagere inden for 5 arbejdsdage efter modtagelsen af nævnte anmodning, og du bekræfter over for den anmodende modtager, når fjernelsesproceduren er afsluttet;
• Du opretholder en privatlivspolitik, der er tydeligt forbundet på webstedet, der er forbundet med de e-mails, der sendes;
• Du skal have en e-mailadresse for at rapportere misbrug eller klager. This email address must be registered with www.abuse.net;
• E-mails modtaget på din registrerede misbrugs-e-mailadresse skal besvares inden for 5 arbejdsdage efter modtagelsen;
• Kilden til enhver e-mail sendt ved hjælp af ForexVPS® Grønland-tjenester må ikke skjules eller tilsløres på nogen måde;
• Disse krav vedrører al e-mail, der transmitteres via ForexVPS® Grønland-tjenester eller relaterer til enhver side eller tjenester, der hostes eller bruger nogen ForexVPS® Grønland-tjenester; og
• ForexVPS® Grønland forbeholder sig retten til at teste og overvåge fortsat overholdelse af ovenstående betingelser.

ForexVPS® Grønland kan blokere mail, der overtræder denne PAB, og dine mailtjenester kan blive suspenderet eller afsluttet for enhver overtrædelse af denne PAB i overensstemmelse med Servicevilkårene.

Behaviour Posing a Threat to Infrastructure

Vi forbyder al brug af ForexVPS® Grønland-tjenester, som vises for os, efter eget skøn at true vores infrastruktur. Dette omfatter, men er ikke begrænset til:

• Brug, som pålægger overdreven belastning ud over det, der forventes fra en typisk server. For eksempel kontinuerlig høj CPU- eller I/O-brug;
• Cloud-serverkonfigurationer med utilstrækkelig sikkerhed, der tillader uautoriseret tredjepartsadgang; og
• Forsøg på at omgå vores mekanismer til kontrol, overvågning og fakturering.

Service Level Agreement

No credit will be available under the ForexVPS® Greenland Service Level Agreement for interruptions of service resulting from Authorized Use Policy violations.

Overholdelse for dig og dine brugere

Du vil sikre, at al brug af ForexVPS® Grønland tjenester, enten af dig eller af nogen af dine brugere, følger Servicevilkårene. Derudover vil du binde dine brugere til en politik for acceptabel brug, der indeholder alle ovenstående begrænsninger.

Gør dig klar til din ForexVPS®?

Accepterede betalinger

ForexVPS af NextPointHost Betalingsmuligheder