Serviceniveauaftale

Sidst opdateret: 20. januar 2020

Som en del af Servicevilkårene, der regulerer alle køb af ForexVPS® Grønland (“vi”, “os”) tjenester, leverer vi følgende serviceniveau til dig (“du”, “dine”):

99.9999 % Cloud Server Tilgængeligheds Garanti

ForexVPS® Grønland garanterer 99,9999 % tilgængelighed af cloud- og delte hostingservere i en given kalendermåned som defineret af deres tilgængelighed på vores netværk og deres reaktionsevne på en ikke-forringet måde. Denne garanti dækker kun hardware- og virtualisering hypervisor lagene og ikke softwaren (inklusive, men ikke begrænset til, operativsystemer og applikationer), der kører på cloud-servere.

99.9999% Netværks Oppetidsgaranti

ForexVPS® Grønland garanterer 99,9999% netværkstilgængelighed i en given kalendermåned. Netværket vil blive anset som 'tilgængeligt', hvis ForexVPS® Grønland grænse routere og switches er tilgængelige og reagerer på til ForexVPS® Grønland overvågningsværktøjer på en ikke-forringet måde.

1ms eller mindre netværksforsinkelse garanti

ForexVPS® Grønland garanterer en netværksforsinkelse på 1ms eller mindre for datapakker mellem servere inden for ForexVPS® Grønland tjenester og netværk. Netværkslatenstiden refererer til netværkets latenstider mellem grænselaget på en skyserver til grænselaget på en anden skyserver og udelukker interne latenstider, der skyldes software, der kører i en skyserver i hver ende af dataoverførslen.

Kredit

Hvis vi ikke opfylder ovenstående garantier, vil du være i stand til at anmode om en kredit som beskrevet nedenfor op til et maksimum på 100 % af dit gebyr for kapacitet brugt i løbet af de foregående 30 kalenderdage:

• Kredit på 50 gange gebyrerne for enhver periode med manglende tilgængelighed for en cloudserver eller netværksoppetid, der varer mere end 15 minutter målt fra det tidspunkt, hvor du gyldigt informerer os kl. [email protected] eller det tidspunkt, hvor vores overvågningssystemer registrer manglende tilgængelighed, alt efter hvad der er tidligere;
• Kredit på 50 gange gebyrerne for enhver periode med netværksforsinkelse som defineret ovenfor, med mere end 1 ms, der varer i mere end 15 minutter målt fra det tidspunkt, hvor du gyldigt informerer os kl. [email protected] eller det tidspunkt, hvor vores overvågningssystemer registrer manglende tilgængelighed, alt efter hvad der er tidligere;
• Kreditering af hele dit gebyr for de foregående 30 kalenderdage i tilfælde af permanent tab af dine lagrede data som følge af hardware- eller softwarefejl i ForexVPS® Grønland-systemer. Denne bestemmelse udelukker fuldstændigt datatab eller korruption som følge af software, der kører på en cloud-server.

I tilfælde af, at vi ikke opfylder garantien mere end én gang inden for en periode på 30 kalenderdage, så vil kreditten, som du kan kræve for enhver hændelse, være begrænset til maksimalt 100 % af dit gebyr for brugt kapacitet siden tidligere hændelse eller 100 % af dit gebyr for kapacitet brugt i løbet af de foregående 30 kalenderdage, alt efter hvilket gebyr der er lavere.

For at modtage en kredit skal du kontakte os på [email protected] inden for 30 kalenderdage efter hændelsen med angivelse af starttidspunktet, datoen og varigheden af den kvalifikationsperiode, som danner grundlaget for dit krav og det beløb, der er gjort krav på. Vi vil være den eneste dommer vedrørende tildelingen af kredit, og vores afgørelse vil være endelig og bindende.

Begrænsninger og undtagelser

Følgende varer eller situationer er undtaget fra ForexVPS® Grønland garantier:

• Handlinger eller undladelser fra dig eller dine brugere;
• Software, der kører på dine cloud-servere;
• Planlagt vedligeholdelse, som vi har annonceret mindst 24 timer i forvejen;
• Faktorer uden for vores kontrol, herunder men ikke begrænset til force majeure-hændelser, fejl, handlinger eller udeladelser fra vores upstream-udbydere eller fejl på internettet;
• Tredjemands handlinger, herunder men ikke begrænset til sikkerhedskompromiser, lammelsesangreb og virus forudsat at ForexVPS® Grønland gør rimelige bestræbelser på at holde sin software og systemer opdateret;
• Overtrædelser af vores Politik for acceptabel brug;
• Ethvert produkt i øjeblikket i betaversion i henhold til vores Servicevilkår;
• Retshåndhævende aktivitet.

En bruger skal være opdateret med alle betalinger og have tilstrækkelig forudbetalingssaldo, hvor det er relevant, til at dække de nuværende forbrugsniveauer for at være berettiget til de kreditter, der er beskrevet i denne serviceniveauaftale. Ingen kreditter vil blive forlænget, hvis en bruger er forfalden på nogen betalinger eller har utilstrækkelig saldo til at fortsætte med at bruge ForexVPS® Grønland tjenester på forbrugsniveauer i den kvalificerende påberåbte kreditperiode i mindst 10 kalenderdage.
Tildelingen af kredit fra ForexVPS® Grønland til dig som beskrevet i denne serviceniveauaftale vil være det eneste og eksklusive middel mod utilgængelighed eller ydeevneforringelse af ForexVPS® Grønland-tjenester. Kreditter vil kun blive givet mod fremtidig service og for at undgå tvivl må der ikke ombyttes til kontanter eller andre former for betaling.
Uanset det modsatte i denne serviceniveauaftale, må den maksimale samlede kredit for den månedlige faktureringsperiode, inklusive alle garantier, ikke overstige 100 % af dit gebyr for de foregående 30 kalenderdage. Kreditter ud over dit gebyr for de foregående 30 kalenderdage vil ikke blive overført til brug mod fremtidige gebyrer.
Denne serviceniveauaftale udgør en del af din aftale med ForexVPS® Grønland sammen med Servicevilkår og Politik for acceptabel brug, og er underlagt alle de vilkår og betingelser, der er angivet i disse dokumenter.

Gør dig klar til din ForexVPS®?

Accepterede betalinger

ForexVPS af NextPointHost Betalingsmuligheder