Servicevilkår

Sidst opdateret: 20. januar 2020

VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE

Alle tjenester leveret til dig (“du”, “din”, “bruger”) town Next Point Host LTD, Firmanummer 12384629, Adresse: 27 Old Gloucester Street LONDON WC1N 3AX UNITED KINGDOM (“vi”, “os”, “vores”) gælder for og er underlagt disse servicevilkår, politikken for acceptabel brug, fortrolighedspolitikken, copyrightmeddelelsen, serviceniveauaftalen og vilkårene for dit køb, herunder alle tjenester, der leveres via webstedet og til enhver e-mail, skriftlig eller anden korrespondance i forbindelse med sådanne tjenester.

Vi forbeholder os retten og retten til at redigere eller ændre aftalen, og sådanne revisioner og ændringer vil blive bindende for dig som nævnt nedenfor. Aftalen udgør en juridisk bindende aftale mellem os og dig. Fortsat brug af hjemmesiden eller køb af tjenester, der tilbydes af os, udgør accept af aftalen og indgåelse af en juridisk bindende aftale.

Enhver person, der foretager et køb på vegne af en virksomhed eller anden juridisk enhed, repræsenterer og garanterer, at han eller hun har den juridiske autoritet og berettigelse til at binde den pågældende enhed i aftalen, i hvilket tilfælde “du”, “din” spirit “bruger” betyder virksomheden eller den juridiske enhed. Aftalen er den fuldstændige og eksklusive aftale mellem dig og os vedrørende dens emne og erstatter og erstatter enhver tidligere aftale, forståelse eller kommunikation, skriftlig eller mundtlig. Hvis du ikke accepterer nogen del af aftalen, må du ikke bruge nogen af de tjenester, der tilbydes af webstedet. Aftalen pålægger dig betydelige juridiske forpligtelser og sætter også grænser for dine juridiske rettigheder. Søg venligst uafhængig juridisk rådgivning, før du indgår aftalen.

Ethvert køb eller påbegyndelse af levering af tjenester sker på grundlag af, at du har accepteret at være juridisk bundet til vilkårene i aftalen, og at du repræsenterer og garanterer, at du har den juridiske bemyndigelse til at indgå aftalen.

Tjenesterne og webstedet leveres og tilbydes kun til voksne over 18 år. Hvis du er under 18 og/eller du ikke er i stand til at indgå juridisk bindende kontrakter, bør du ikke bruge tjenesterne og/eller webstedet. Du skal tjekke med ejeren og/eller udbyderne af din internetadgang, som du bruger i forhold til tjenesterne og/eller webstedet, at en sådan adgang er lovlig og tilladt i henhold til enhver politik og/eller servicevilkår, der regulerer brugen af udstyr eller internet forbindelse.

Ved at fortsætte med at bruge hjemmesiden og enhver af de tjenester, den tilbyder, du bekræfter, at du er 18 år eller derover og lovligt tilgår og bruger hjemmesiden og de tjenester, der tilbydes via hjemmesiden.

Ændring af aftalen

Vi forbeholder os retten og retten til at ændre aftalen til enhver tid. Vi giver dig besked i overensstemmelse med aftalen mindst tredive (30) dage før eventuelle ændringer bliver gyldige og bindende. Efter modtagelse af en sådan meddelelse har du mulighed for enten at afslutte din konto i henhold til bestemmelserne i paragraf 10 eller fortsætte med at bruge vores tjenester og være bundet af den ændrede aftale. Efter at den ændrede aftale er trådt i kraft, udgør køb af yderligere tjenester eller fortsat brug af hjemmesiden din accept af at være juridisk bundet til den ændrede aftales vilkår og betingelser i sin helhed.

1.Definitioner

I disse servicevilkår:
“Politik for acceptabel brug” eller “PAB" betyder Next Point Host LTD Politik for acceptabel brug fra den dato, du foretager hvert køb eller ombytning af kreditter til tjenester, da det kan blive ændret i overensstemmelse med aftalen.
• “Aftale” henviser samlet til købet, disse servicevilkår, privatlivspolitikken, copyrightmeddelelsen, serviceniveauaftalen og Politik for acceptabel brug.
“Aftaledato” betyder det tidligere af: (i) den dato, hvor du accepterer disse servicevilkår via webstedet og/eller (ii) den dato, hvor du første gang bruger tjenesterne, inklusive køb af kreditter.
• “Beta test” refererer til en situation, hvor du vælger at deltage i en betatest af en tjeneste, der er pre-release.
• “Next Point Host LTD” betyder et selskab, der er registreret i 27 Old Gloucester Street, London WC1N 3AX, United Kingdom.
• “Fortrolige oplysninger” betyder alle ikke-offentlige oplysninger, der afsløres af den ene part til den anden til enhver tid, uanset datoen for aftalen, at den modtagende part med rimelighed bør forstå at være fortrolig, herunder: (i) for dig, alle oplysninger, der er lagret eller transmitteret til eller fra Next Point Host LTD netværk, (ii) for os, ethvert datacenter eller serverdesign, upublicerede priser, upublicerede servicevilkår, interne rapporter (herunder til revision og sikkerhedsformål), fremtidige virksomhedsudvikling planer og enhver anden proprietær information, og (iii) for os begge, enhver information markeret som fortrolig. Fortrolige oplysninger udelukker enhver information eller teknologi, der er udviklet af en af os uden henvisning til den andens fortrolige oplysninger eller bliver tilgængelig uden overtrædelse af en gældende lov eller denne aftale.
• “Meddelelse om ophavsret” betyder Next Point Host LTD Meddelelse om ophavsret fra den dato, du foretager hvert køb eller ombytning af kreditter til tjenester, da det kan blive ændret i overensstemmelse med aftalen.
• “Credits” betyder det ikke-refunderbare beløb, du har betalt til os.
• “Kredit balance”betyder det beløb, du har betalt for købte tjenester leveret i overensstemmelse med aftalen.
• “Junk Mail” betyder e-mail, der er udpeget af vores e-mail-systemer som sådan, samt e-mail rapporteret af andre brugere af Next Point Host LTD og af dig som uopfordret.
• “Køb” betyder køb af kredit, som du indsender til os via Paypal eller ethvert andet skriftligt køb, som vi har givet dig til underskrift, som beskriver de tjenester, du køber, og som er underskrevet af dig, hvad enten det er manuelt eller elektronisk.
• “Fortrolighedspolitik” betyder Next Point Host LTD Fortrolighedspolitik fra den dato, hvor du foretager hvert køb eller bytte af kreditter til tjenester, da det kan blive ændret i overensstemmelse med aftalen.
• “Service Level Agreement” betyder Next Point Host LTD Service Level Agreement fra den dato, du foretager hvert køb eller ombytning af kreditter til tjenester, da det kan blive ændret i overensstemmelse med aftalen.
• “Tjenester” betyder tjenester leveret i bytte for kreditsaldo eller leveret gratis af Next Point Host LTD som beskrevet på de sider på webstedet, der er relevante for den pågældende tjeneste. Tjenester omfatter kun de tjenester, der tilbydes via webstedet, herunder men ikke begrænset til levering af cloud-servere, core-CPU-strøm, diskdatalagring, RAM, netværksdataoverførsel, IP-adresser og VLANs. Ydelser leveres i overensstemmelse med aftalen.
• “Internet side” betyder enhver hjemmeside med et domænenavn forexvps.gl”.
• “Arbejdsdag” betyde 8:00 a.m. – 5:00 p.m. Mandag til fredag, Greenwich Mean Time (GMT) eksklusive nationale helligdage.

2.Køb af kreditter

• 2.1 Du anerkender og accepterer, at ethvert køb foretaget via webstedet er for kreditter, der kun kan ombyttes i forbindelse med tjenester. Ingen beløb modtaget af Next Point Host LTD eller kreditter givet til dig i forbindelse med noget køb (undtagen under vilkårene for opsigelse som angivet i paragraf 10 i disse servicevilkår) er:
• 2.1.1 refunderes;
• 2.1.2 ombyttes til kontanter eller enhver anden form for betaling; eller
• 2.1.3 kan bruges på anden måde end i bytte for tjenester.
• 2.2 Alle køb skal ske via:
• 2.2.1 kredit- eller betalingskort lavet via Paypal; og
• 2.2.2 bankoverførsel til vores bankkonto, der matcher den valuta, der bruges til din konto, og giver en scannet kopi af kontoudtoget
• 2.2.3 overbetaling af eksisterende faktura, uanset hvorfor overbetalingen skete. over betaling af eksisterende faktura, uanset hvorfor over betalingen skete. Efter overbetalingen af fakturaen vil du automatisk få besked om arrangementet via e-mail. Kunden er alene ansvarlig for at forhindre overbetalinger. Vi fraråder at bruge denne måde at købe kreditter på, men på grund af karakteren af elektroniske betalinger og handlinger uden for vores kontrol, accepterer vi dem. Disse kreditter vil blive behandlet på samme måde som alle andre kreditter købt via standardmåder.
• 2.3 Fakturaer udstedes af os kort efter ethvert køb, som vi finder passende og nødvendige, og stilles også til rådighed for dig via vores supportwebsted
• 2.4 Du anerkender og accepterer, at tjenester og/eller fortsat adgang til vores tjenester kan blive suspenderet eller afsluttet øjeblikkeligt, hvis en betaling i forbindelse med et køb afvises, forsinkes eller afvises af dit pengeinstitut og/eller kreditkort- eller betalingskortudbyder.
• 2.5 Vi vil bruge din Kredit balance i overensstemmelse med Tjenester leveret til dig fra tid til anden i overensstemmelse med priserne for disse Tjenester, som annonceret på vores hjemmeside.
• 2.6 Efter vores rimelige skøn, hvis du på noget tidspunkt under aftalen ikke opfylder en passende standard for kreditværdighed, som bestemt efter vores eget skøn, kan vi enten:
• 2.6.1 kræve, at du foretager forhåndskøb på regelmæssig basis, som vi finder det nødvendigt;
• 2.6.2 kræve, at du foretager betalinger i forbindelse med køb via bankoverførsel, som du ellers kunne foretage i henhold til disse servicevilkår med kredit- eller betalingskort;
• 2.6.3 pålægge en grænse for antallet af kreditter, du kan købe; eller
• 2.6.4 pålægge begrænsninger eller betingelser for din ret til at bruge tjenester, som vi finder passende.
• 2.7 Alle køb skal foretages i britiske pund (GBP) EURO (€), amerikanske dollars (USD) eller enhver anden valuta konverteret til nogle af vores hovedvalutaer, baseret på vekselkursen defineret af vores betalingsgateways. Default Accounts hovedvalutaer EURO. Du kan kun åbne konti i britiske pund eller amerikanske dollars efter forhandling med os, og hvis vi accepterer det.
• 2.8 I tilfælde af at en betaling foretaget af dig i forbindelse med et køb ikke bliver honoreret eller accepteret af dit pengeinstitut og/eller vores hjemmesides automatiserede betalingsgateway, forbeholder vi os retten til at opkræve et returneret betalingsgebyr for at dække eventuelle yderligere administrationsomkostninger og /eller andre tilknyttede omkostninger, som vi måtte pådrage os.
• 2.9 Vi forbeholder os retten til efter vores absolutte skøn at suspendere eller annullere adgangen til webstederne eller til at tilbageholde leveringen af nogen tjenester, indtil den fulde betaling af sådanne beløb er modtaget af os, inklusive eventuelle gebyrer, vi måtte have ret til at opkræve dig at returnere en uhæderlig betaling.
• 2.10 Ved opsigelse af Aftalen vil din Kredit-saldo (ubrugt eller på anden måde), som du har købt, ikke blive refunderet eller returneret til dig på anden måde end som specifikt beskrevet under opsigelsesbetingelserne som angivet i paragraf 10 i disse Servicevilkår.
• 2.11 Vi kan opkræve renter på eventuelle forfaldne beløb med 5 % pr. måned (eller den maksimale lovlige sats, hvis den er mindre end 5 %). Hvis et beløb er forfaldent med mere end tyve (20) arbejdsdage, og vi anlægger sag for at inddrive eller ansætte et inkassobureau til at gøre det på vores vegne, du skal også betale vores rimelige omkostninger ved inkasso, herunder men ikke begrænset til advokatomkostninger og sagsomkostninger. Alle gebyrer i relation hertil er angivet og vil blive opkrævet i EURO.

3.Tjenester

• 3.1 Betinget af Next Point Host LTD's accept af dit køb, og underlagt disse servicevilkår, accepterer Next Point Host LTD at levere tjenester i bytte for kreditter til de priser, der er angivet på webstedet
• 3.2 Vi forbeholder os retten til at variere priserne for tjenester til enhver tid efter eget skøn med øjeblikkelig virkning. Ændrede priser bliver gældende ved dit næste køb eller ombytning af kreditter til tjenester.
• 3.3 Tjenester, der tilbydes via hjemmesiden, kan variere i omfang og art over tid. Du anerkender, accepterer og accepterer, at elementer af Tjenesterne kan ændres, opdateres, erstattes, fjernes, suppleres eller tilføjes over tid, alt efter hvad vi finder passende.
• 3.4 Vi leverer visse tjenester, ikke tidsbegrænset, som automatisk fornyes på forudbetalt abonnementsbasis for perioder på 1 måned, 3 måneder, 6 måneder, 1 år og 2 år. Den automatiske fornyelse vil ske ubegrænset antal gange. Stop af fornyelse vil først ske, efter at vi har modtaget en anmodning om opsigelse af kontrakten i henhold til klausulerne defineret i punkter og underpunkter i afsnittet "10.AFSLUTNING". Tjenester købt på abonnementsbasis betales forud med Credits. Priserne for tjenester er som beskrevet på hjemmesiden. Antallet af kreditter, der ombyttes til tjenester, er fastsat på tidspunktet for ombytningen for abonnementsperioden i forhold til de tjenester, der kun på det tidspunkt ombyttes til kreditter.
3.5 Ved udløb af Tjenester købt på forudbetalt abonnementsbasis vil du automatisk fortsat blive opkrævet for de samme Tjenester og samme faktureringsperiode. De automatiske opkrævninger ophører efter aftalens ophør i henhold til de klausuler, der er defineret i punkter og underpunkter i pkt. "10.AFSLUTNING".
• 3.6 Vi leverer Tjenesten til dig underlagt Aftalen fra Aftaledatoen, indtil Tjenesten er fuldt ud leveret, dens løbetid udløber, den er afsluttet, eller den er suspenderet i henhold til Aftalens vilkår.
• 3.7 Leveringen af Tjenester er strengt betinget af, at du opretholder en tilstrækkelig Kredit-saldo, og du anerkender, accepterer og accepterer, at vi kan suspendere eller afslutte Tjenester til dig, hvis du har opbrugt Kredit-saldoen til brug af vores Tjenester.
• 3.8 Vi forbeholder os retten til at bekræfte din identitet til enhver tid. I tilfælde af, at vi ikke er i stand til at bekræfte din identitet ved at bruge rimelige bestræbelser, kan vi efter vores skøn kræve, at du fremlægger yderligere bevis for identitet, herunder men ikke begrænset til:
• 3.8.1 en original eller bekræftet kopi af foto-ID i form af et kørekort eller pas; og/or
•3.8.2 en original eller bekræftet kopi af bevis for adresse, som anses for acceptabel for os.
• 3.9 Hvis du undlader eller er uvillig til at fremlægge sådanne beviser, som vi med rimelighed anmoder om, er vi berettiget til straks at suspendere og/eller afslutte din brug af tjenester.
• 3.10 Vi er ikke ansvarlige for nogen sikkerhedskopiering, gendannelse eller andre trin, der kræves for at sikre, at data og information, der er lagret på Next Point Host LTD netværket og infrastrukturen som en del af leveringen af tjenester til dig, kan gendannes i tilfælde af tab af data, system fejl, softwarefejl, hardwarefejl eller anden aktivitet, der resulterer i ethvert tab af data, information eller andre ting, der bliver gemt som en del af vores tjenester.
• 3.11 Vi kan suspendere dine tjenester uden ansvar, hvis:
• 3.11.1 vi har grund til at tro, at Tjenesterne, har, bliver eller vil blive brugt i strid med Aftalen;
• 3.11.2 du ikke samarbejder med rimelige undersøgelser af formodede overtrædelser af aftalen;
• 3.11.3 vi mener med rimelighed, at dine tjenester bliver tilgået eller brugt af tredjeparter uden din tilladelse;
• 3.11.4 din kreditsaldo er nul og/eller utilstrækkelig til at dække de nuværende tjenester, som du bruger;
• 3.11.5 vi mener med rimelighed, at det er nødvendigt for at beskytte vores netværksinfrastruktur og tjenester til andre kunder;
• 3.11.6 vi opdager, at du er tilknyttet en person eller juridisk enhed, der har brugt vores tjenester tidligere og fik deres konto lukket; eller
• 3.11.7 vi er forpligtet til at gøre det ved lov.
• 3.12 Vi vil bestræbe os på at give dig et rimeligt varsel om enhver suspension i henhold til denne klausul, medmindre det er vores rimelige overbevisning, at en øjeblikkelig suspension eller kortere varsel er påkrævet for at beskytte vores netværksinfrastruktur og tjenester til andre kunder mod væsentlige operationelle eller sikkerhedsmæssige risici, eller fordi vi er tvunget at gøre det ved lov.
• 3.13 Vi kan fortsætte med at debitere dig for Tjenester under enhver suspension, der er et resultat af et brud på dine forpligtelser i henhold til Aftalen. Du kan blive opkrævet et genoprettelses gebyr på op til 10 EURO for at fjerne en suspendering af din konto.
• 3.14 Vi er ikke ansvarlige for uautoriseret adgang til dine data eller uautoriseret brug af tjenester under din konto. Du repræsenterer og garanterer, at du alene er ansvarlig for brugen af Tjenesterne, uanset om du er autoriseret af dig eller ej, af enhver medarbejder hos dig, enhver person, som du har givet adgang til Tjenesterne og/eller enhver person, der får adgang til dine data eller Tjenester som følge af din manglende brug af rimelige sikkerhedsforanstaltninger. Du skadesløser os hermed og holder os skadesløse over for alle omkostninger, krav, udgifter og skader overhovedet, der måtte opstå som følge af brugen af eller adgang til dine data eller tjenester af en tredjepart.
• 3.15 Vi understøtter ikke nogen operativsystemer og/eller anden software, som du kører på dine cloud-servere som en del af de tjenester, vi tilbyder dig.
• 3.16 Vi overvåger ikke og har intet ansvar for indholdet af, enhver kommunikation, der overføres af dig i kraft af vores levering af tjenesterne.
• 3.17 Vi har ingen forpligtelse til at stille sikkerhed ud over det, der fremgår af Aftalen. Vi fraskriver os enhver garanti, der ikke udtrykkeligt er angivet i aftalen, herunder de stiltiende garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse.
• 3.18 Både gratis tjenester og tjenester, der leveres i bytte for kreditter, leveres til dig på en AS IS-basis.
• 3.19 Vi vil være den eneste dommer i enhver tvist vedrørende leveringen af tjenester, og vores afgørelse vil være endelig og bindende.

4.Brug af tjenester

• 4.1 Du anerkender, accepterer og accepterer følgende:
• 4.1.1 kun at bruge Tjenesterne i overensstemmelse med Politik for acceptabel brug;
• 4.1.2 at overholde gældende love til enhver tid;
• 4.1.3 ikke at forstyrre Tjenester eller levering af Tjenester;
• 4.1.4 du vil til enhver tid handle i god tro i forhold til Tjenesterne;
• 4.1.5 ikke at fortsætte med at bruge tjenester, hvis du har fået suspenderet eller opsagt en konto nu eller på noget tidligere tidspunkt;
• 4.1.6 at du alene er ansvarlig for egnetheden af den valgte tjeneste;
• 4.1.7 at bruge rimelige sikkerhedsforanstaltninger i forhold til din brug af Tjenesterne;
• 4.1.8 del kun din adgangskode med en eller flere personer, som du har autoriseret til at bruge din konto;
• 4.1.9 at din konto ikke kan overføres, og du vil være ansvarlig for enhver og alle aktiviteter, der udføres ved hjælp af din brugerkonto sammen med den tilhørende adgangskode, uanset om personen, der udfører aktiviteterne, er blevet autoriseret af dig eller ej;
• 4.1.10 holde dig ajour med dine faktureringskontakt- og andre kontooplysninger;
• 4.1.11 at der er iboende risici med internetforbindelse, som kan resultere i tab af dit privatliv, fortrolige oplysninger og/eller ejendom;
• 4.1.12 straks underrette os om enhver formodet eller faktisk uautoriseret brug af din konto eller ethvert sikkerhedsbrud; og
• 4.1.13 at være ene og fuldt ansvarlig for at vedligeholde mindst én aktuel sikkerhedskopi uden for Next Point Host LTDs netværk af alle data (inklusive men ikke begrænset til operativsystemer, indhold og programmer), der er lagret på Next Point Host LTDs netværk for at sikre, at potentialet for tab afbødes.
• 4.2 Du accepterer, anerkender og accepterer, at Tjenesterne ikke må bruges i nogen situationer, hvor fejl eller fejl ved Tjenesterne kan føre til død eller alvorlig legemsbeskadigelse af nogen person eller til fysisk eller miljømæssig skade. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, brug af Tjenesterne i forbindelse med former for menneskelig massetransport, nukleare og kemiske faciliteter, kritisk infrastruktur og medicinsk udstyr, hvis fejl eller funktionsfejl kan medføre skade på personer. Uden at det berører enhver anden ansvarsfraskrivelse eller begrænsning af ansvar i disse Servicevilkår, fraskriver vi os derfor specifikt enhver udtrykkelig eller stiltiende garanti for, at Tjenesten er egnet til brug til sådanne aktiviteter.
• 4.3 Du accepterer og accepterer, at du ikke har ret til fysisk adgang til de lokaler, hvorfra tjenesten leveres uden vores udtrykkelige forudgående tilladelse, som vil blive givet efter vores eget skøn.
• 4.4 Du anerkender, accepterer og accepterer, at leveringen af tjenester og webstedet er strengt underlagt:
• 4.4.1 betaling af alle gebyrer og afgifter på en hurtig og rettidig måde;
• 4.4.2 din fulde overholdelse af aftalen, herunder disse servicevilkår;
• 4.4.3 overholdelse af alle relevante love og regler til enhver tid; og
• 4.4.4 opretholdelse af tilstrækkelig kreditsaldo for at sikre, at Services forbliver fuldt indbetalt;
• 4.4.5 dit køb af yderligere kreditter efter behov via Paypal, når din kreditsaldo bliver utilstrækkelig til at opretholde tjenester baseret på dit brug af tjeneste.
• 4.5 Du repræsenterer og garanterer over for os, at:
• 4.5.1 du er 18 år eller derover, i stand til at tage ansvar for dine egne handlinger og sundt sind;
• 4.5.2 du er i stand til at indgå en juridisk bindende aftale med os;
• 4.5.3 hvis du indgår aftalen på vegne af en virksomhed eller anden juridisk enhed, har du den juridiske autoritet og ret til at binde den pågældende enhed ind i aftalen;
• 4.5.4 du er den person, hvis oplysninger er givet i forbindelse med din brugerkonto;
• 4.5.5 du ikke er ufrivillig konkurs eller i en frivillig aftale med dine kreditorer; og
• 4.5.6 du er ikke en person, til hvem Next Point Host LTD er juridisk forbudt at levere tjenester.
• 4.6 Uanset bestemmelserne i paragraf 5 skal du tegne og opretholde tilstrækkelig forsikringsdækning i forbindelse med ethvert tilfælde af skade, tab eller krav i forbindelse med tab af data, systemfejl, softwarefejl, hardwarefejl eller anden aktivitet, der resulterer i tab af data, oplysninger eller andre ting, der bliver gemt som en del af vores tjenester.
• 4.7 I tilfælde af at tjenester eller adgang til webstedet suspenderes og/eller opsiges i forhold til dig, og du mener, at en sådan handling er blevet truffet forkert, skal du straks kontakte os for at tillade en fuldstændig undersøgelse af sagen og derved begrænse og afbøde skader , tab og krav som følge af suspensionen og/eller opsigelsen.

5.Service Level Agreement

• 5.1 Serviceniveauaftalen udgør en del af aftalen for tjenester, du køber fra Next Point Host LTD
• 5.2 Enhver kredit, der er et resultat af vilkårene og betingelserne i Service Level Agreement, skal krediteres Kredit-saldoen til brug mod fremtidige Services. Ingen kreditter som følge af serviceniveau aftalen vil blive udbetalt til dig som kontanter eller en anden form for refusion.

6.Beta-tjenester

En tjeneste i betatestning er underlagt følgende vilkår:

• 6.1 Du anerkender, at Beta-testen involverer brug af en pre-release-version, som muligvis ikke fungerer korrekt;
• 6.2 Du anerkender, at du ved beta testning kan udsætte dig selv for højere end normalt risici for driftsfejl;
• 6.3 Den fulde kommercielle udgivelses version af Beta Testing-tjenesten kan ændre sig væsentligt fra pre-release-versionen. Dette kan resultere i, at programmer, netværk og operationer, der kørte på Beta Testing pre-release-versionen, ikke fungerer med den oprindelige fulde kommercielle udgivelse eller efterfølgende versioner;
• 6.4 Du er ikke berettiget til nogen kompensation i henhold til serviceniveauaftalen for nedetid, ydeevneforringelse, tab eller korruption af data eller andre problemer, der kan opstå som følge af din betatest;
• 6.5 Du accepterer at give oplysninger og feedback om dit Beta-testning i en form, som vi med rimelighed anmoder om;
• 6.6 Du accepterer, at vi må bruge dine oplysninger og feedback til ethvert formål, herunder men ikke begrænset til produktudvikling. Vi kan bruge kommentarer offentligt til presse- og reklamemateriale med din forudgående tilladelse;
• 6.7 Du accepterer, at enhver intellektuel ejendomsret, der er iboende i din feedback eller produktudvikling af vores tjenester, der stammer fra din betatest af enhver tjeneste, udelukkende skal ejes af Next Point Host LTD;
• 6.8 Du accepterer, at enhver information vedrørende din beta testning, herunder dine oplevelser og meninger, er fortrolige oplysninger fra Next Point Host LTD, som defineret i disse servicevilkår. Alle oplysninger i relation til Beta-testning må kun bruges med det formål at give feedback til Next Point Host LTD;
• 6.9 Du bør ikke bruge Beta-test til et live-produktionsmiljø. Beta-test må ikke bruges til kritiske computerfunktioner, herunder, men ikke begrænset til, farlige miljøer, livsstøtte eller våbensystemer;
• 6.10 Beta-test leveres "SOM ER" with no warranty whatsoever;
• 6.11 I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, fraskriver Next Point Host LTD sig enhver garanti med hensyn til betatestning, herunder de underforståede garantier for salgbarhed, egnethed til formålet og ikke-krænkelse;
• 6.12 Det maksimale samlede ansvar for Next Point Host LTD og enhver af dets ansatte, agenter, tilknyttede selskaber eller leverandører i henhold til enhver lovteori for skade på dig som følge af din Beta-test er en betaling af penge, der ikke må overstige et hundrede amerikanske dollars (USD 100,00); og
• 6.13 Vi forbeholder os den eksklusive ret til at afslutte betatestning af en tjeneste til enhver tid efter eget skøn.

7.Support

• 7.1 I forhold til en fejl eller afbrydelse med vores tjenester, vi vil gøre en rimelig indsats for at besvare alle anmodninger.
• 7.2 Vi vil gøre en rimelig indsats for at løse fejl henvist til os i overensstemmelse med paragraf 7.1.
• 7.3 Alle anmodninger om support skal sendes til os ved hjælp af supportkontaktoplysningerne på webstedet eller gennem vores supportsystem.
• 7.4 Vi vil give dig et rimeligt varsel om al planlagt vedligeholdelse og/eller nedetid på forhånd og er berettiget til at påtage sig nævnte planlagte vedligeholdelse og/eller nedetid.
• 7.5 I tilfælde af, at det er vores rimelige kommercielle overbevisning, at nødvedligeholdelse og/eller nedetid er påkrævet, kan vi gøre det til enhver tid uden krav om at give dig rimelig varsel.

8.Links til tredjepartswebsteder

8.1 Links til tredjeparts websteder på webstedet leveres fra tid til anden udelukkende for din bekvemmelighed. Hvis du bruger disse links, forlader du hjemmesiden.
• 8.2 Vi har ikke gennemgået alle disse tredjepartswebsteder og kontrollerer og er ikke ansvarlige for disse websteder eller deres indhold eller tilgængelighed.
• 8.3 Vi støtter eller fremsætter ingen erklæringer om dem, eller noget materiale, der findes der, eller nogen resultater, der kan opnås ved at bruge dem.
• 8.4 Hvis du beslutter dig for at få adgang til nogle af de tredjepartswebsteder, der er linket til webstedet, gør du det helt på egen risiko.
• 8.5 Du anerkender og accepterer, at vi ikke vil være ansvarlige for tilgængeligheden af sådanne tredjepartswebsteder og ikke er ansvarlige for indhold eller tjenester, der er tilgængelige fra sådanne tredjepartswebsteder. Du bør tjekke fortrolighedserklæringerne og vilkår og betingelser for brug af tredjepartswebsteder, der er tilgængelige fra webstedet.

9.Links til hjemmesiden

• 9.1 Hvis du gerne vil linke til hjemmesiden, må du kun gøre det på følgende betingelser:
• 9.1.1 du ikke fjerner, forvrænger eller på anden måde ændrer størrelsen eller udseendet af "Next Point Host LTD" logoer eller varemærker;
• 9.1.2 du opretter ikke en ramme eller nogen anden browser eller grænsemiljø omkring webstedet;
• 9.1.3 du antyder ikke på nogen måde, at vi støtter andre produkter eller tjenester end vores egne;
• 9.1.4 du giver ikke en urigtig fremstilling af dit forhold til os og præsenterer ikke andre falske oplysninger om os;
• 9.1.5 du ellers ikke bruger nogen "Next Point Host LTD" varemærker og/eller logoer vist på hjemmesiden uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra os;
• 9.1.6 du ikke linker fra et websted, der ikke ejes af dig; og
• 9.1.7 din hjemmeside indeholder ikke indhold, der er usmageligt, stødende eller kontroversielt, krænker enhver anden persons intellektuelle ejendomsrettigheder eller andre rettigheder eller på anden måde ikke overholder alle gældende love og regler.
• 9.2 Vi forbeholder os udtrykkeligt retten til at tilbagekalde ovenstående tilladelse til at linke til vores hjemmeside, hvor du er i strid med servicevilkårene og foretage enhver anden handling, som vi finder passende. Du skal holde os fuldstændig skadesløs for ethvert tab eller skade, som vi eller nogen af vores associerede virksomheder har lidt, hvor du er i strid med ovenstående tilladelse til at linke til hjemmesiden.

10.Afslutning

• 10.1 Aftalen begynder på det tidspunkt, hvor du besøger vores hjemmeside og fortsætter indtil udløbsperioden for forudbetalt service eller indtil den opsiges af dig eller os.
• 10.2 Du kan opsige aftalen for tjenester, der er brugt mere end tredive (30) dage fra købsdatoen, kun ved at give tredive (30) dages skriftligt varsel, før service næste forfaldsdato. Skriftlige meddelelser modtaget mindre end tredive (30) dage efter forfaldsdatoen for service vil blive gyldige efter fuld betaling af fakturaen for den kommende serviceperiode uden mulighed for at ændre faktureringscyklussen for service til mindre end allerede forhandlet. Du kan opsige aftalen ved at indsende annulleringsanmodningen gennem dit brugerområde for din sidste aktive tjeneste. Du kan ikke indsende en anmodning om annullering via e-mail, telefonopkald eller post til virksomhedens fysiske adresse! I henhold til gældende love skal vi på en klar måde afgøre, hvem der er den person eller virksomhed, der initialiserer anmodningen. For at foretage disse kontroller skal vi kun bruge en pålidelig måde at kommunikere på via vores hjemmeside. Alle andre kommunikationsmidler vil blive overvejet, upålidelige. Vi behandler ikke anmodninger fra uidentificerede kilder.
• 10.3 Vi kan opsige aftalen uden varsel til dig og uden at yde nogen tilbagebetaling på din kreditsaldo, hvis noget af det følgende opstår:
• 10.3.1 de oplysninger, du har givet om dig selv, var falske, væsentligt unøjagtige eller ufuldstændige;
• 10.3.2 du ikke var 18 år gammel eller ikke havde den juridiske kapacitet til at indgå aftalen på tidspunktet for afgivelsen af købet for tjenester, enten i egenskab af enkeltperson eller på vegne af en anden person eller juridisk enhed;
• 10.3.3 vi er udelukket fra at levere Tjenesterne til dig ved lov eller beslutning fra en kompetent juridisk eller statslig myndighed;
• 10.3.4 du ikke bruger din konto i en sammenhængende periode på tre (3) måneder eller mere;
• 10.3.5 din kreditsaldo er nul (eller negativ), og du køber ikke yderligere kreditter inden for fem (5) arbejdsdage. I så fald er vi desuden berettiget til straks at slette alle data og oplysninger, der tidligere er leveret som en del af tjenesterne og i relation til din konto;
• 10.3.6 en kreditrapport angiver, at du ikke længere opfylder vores rimelige kriterier for kreditværdighed;
• 10.3.7 du er erklæret konkurs, bliver insolvent, ophører med handel eller på anden måde er ude af stand til at opfylde gælds- og betalingsforpligtelser, efterhånden som de forfalder;
• 10.3.8 du undlader at betale noget skyldigt beløb til os, når det forfalder, og du ikke afhjælper de forfaldne beløb inden for fem (5) arbejdsdage eller modtager meddelelse fra os om, at du har forfaldne beløb;
• 10.3.9 vi med rimelighed beslutter, at din betalingsevne er blevet negativt påvirket, herunder at dit kredit- eller betalingskort er blevet afvist, eller at vi modtager meddelelse om eventuelle omstridte gebyrer hos din kredit- eller betalingskortudbyder eller din bank;
• 10.3.10 du overtræder politikken for acceptabel brug;
• 10.3.11 din død eller en juridisk enheds ophør med at eksistere, hvor det er relevant; eller
• 10.3.12 you fail to comply with any provision of the Agreement and do not remedy the error within twenty (20) business days of our notice to you describing the error.
• 10.4 Hvis du ikke har forfaldne midler ved opsigelse af aftalen, giver vi dig en rimelig mulighed for at migrere dit miljø ud af vores tjenester på en velordnet måde, hvor det er muligt.
• 10.5 Du kan opsige aftalen med os for tjenester, der bruges mindre end tredive (30) dage (også kendt som "prøvetjenester") fra købsdatoen til enhver tid inden udløbsperioden - indsendelse af annulleringsanmodningen gennem dit brugerområde. Med denne handling bekræfter og accepterer du fuldt ud:
• 10.5.1 at du ikke vil forvente og ikke vil forsøge at modtage nogen form for kompensation eller/og tilbagebetaling af forudbetalte pengebeløb, undtagen de beløb, der er defineret i vores refusionspolitik.
• 10.5.2 Vores tilbagebetalingspolitik har den største vægt ved fastsættelsen af kompensationsbeløbet! I tilfælde af at der er en konflikt mellem den nuværende aftale og tilbagebetalingspolitikken, vil vi anvende reglerne for tilbagebetalingspolitikken.
• 10.5.3 Vores beslutninger er endelige og kan ikke appelleres til 3. parts sider.
• 10.5.4 Afsløring af din sag til tredjeparter med åbne tvister eller/og krav til PayPal, initialisering af tilbageførsel via banker, skrivning af negative kommentarer eller/og anmeldelser om os og vores tjenester og enhver anden handling, der kan skade vores omdømme, vil blive betragtet som ondsindede handlinger mod os! I tilfælde af at du udfører sådanne handlinger eller mistænkes for at være deltager eller anstifter af tredjeparter til at udføre handlinger mod vores omdømme, skal du betale en bøde på 10000€ (EURO) og eventuelle yderligere omkostninger, som vi har pådraget os for at fastslå overtrædelsen og opkræve bødens størrelse. indenfor de næste 5 arbejdsdage fra datoen for overtrædelsen. Efter udløbet af betalingsperioden begynder den pålagte bøde at påløbe renter med en sats på 0,1 % (procent) pr.. I tilfælde af manglende betaling af det fulde bødebeløb, der er pålagt dig inden for 10 dage efter datoen for pålæggelsen, giver du os tilladelse til at overføre alle forpligtelser til os til inkasso.
• 10.6 Du erklærer, at du vil beskytte Next Point Host LTD's omdømme, virksomhedens websteder, dets medarbejdere og partnere i de næste 10 år efter datoen for opsigelse af den nuværende aftale.
• 10.7 Du har ingen ret til at videregive nogen information relateret til tjenester modtaget af os, før opsigelse af kontrakten. Dette omfatter e-mail- og/eller chatkommunikation med virksomhedens repræsentanter, skærmbilleder og/eller videooptagelser fra vores hjemmeside og/eller tjenester, originale og/eller kopier af dokumenter udstedt af os, dokumenter udstedt af tredjeparter, hvor vores navn og/eller tjenester var nævnt (f.eks. kontoudtog over betalinger til os, certifikater fra Next Point Host osv.) og alt andet, der ikke er nævnt ovenfor, som kan bruges som identifikation, der viser, at vi har haft relationer med dig i de sidste 10 år. I tilfælde af konstatering af en overtrædelse vil sanktionerne i punkt 10.5.4 finde anvendelse.
• 10.8 Ved opsigelse af aftalen:
• 10.8.1 vil ikke have adgang til nogen data, der er lagret på vores netværk og infrastruktur ved hjælp af tjenesterne;
• 10.8.2 skal afbryde brugen af tjenesterne;
• 10.8.3 forbliver ansvarlig for eventuelle udestående beløb, inklusive negativ kreditsaldo på opsigelsesdatoen; og
• 10.8.4 skal give afkald på brugen af IP-adresser og servernavne, der er tildelt dig af os i forbindelse med tjenesterne, og også pege eventuelle domænenavnetjenester væk fra os i forhold til dig.
• 10.9 Opsigelse af denne aftale uanset årsag påvirker ikke:
• 10.9.1 dine optjente rettigheder og forpligtelser, der på nogen måde hidrører fra denne aftale på opsigelsesdatoen, herunder uden begrænsning ansvaret for at inddrive skader mod vores ende; og
• 10.9.2 eventuelle bestemmelser udtrykt for at overleve denne aftale, som forbliver i fuld kraft og virkning.

11.Skatter, told og merværdibeskatning

• 11.1 Alle beløb, der skal betales for tjenester og kreditter, er angivet eksklusiv moms, medmindre andet er angivet. Vi forbeholder os retten og er berettiget til at opkræve moms og andre skatter og afgifter efter behov.
• 11.2 Du accepterer, at du er ansvarlig for alle skatter og afgifter som følge af dit køb af tjenester fra os og brug af vores tjenester.

12.Privatlivspolitik, intellektuelle ejendomsrettigheder og fortrolige oplysninger

• 12.1 Al indsamling, lagring og brug af dine data er underlagt fortrolighedspolitikken.
• 12.2 Du accepterer at anerkende, acceptere og acceptere at være bundet af Meddelelse om ophavsrets vilkår og betingelser.
• 12.3 Hver af os bevarer alle rettigheder, ejendomsrettigheder og interesser i og til vores respektive forretningshemmeligheder, opfindelser, ophavsrettigheder og anden intellektuel ejendom. Enhver intellektuel ejendom, der er udviklet af Next Point Host LTD under udførelsen af ​​Tjenesterne, tilhører Next Point Host LTD, medmindre vi på forhånd skriftligt har aftalt med dig, at du skal have en interesse i den intellektuelle ejendom.
• 12.4 Yderligere hver af os accepterer ikke at bruge den andens fortrolige oplysninger undtagen i forbindelse med levering eller brug af tjenester, udøvelse af respektive juridiske rettigheder med hensyn til aftalen eller som måtte være påkrævet af gældende lovgivning.
• 12.5 Hver af os accepterer ikke at videregive den andens fortrolige oplysninger til nogen tredjepart undtagen:
• 12.5.1 til vores respektive tjenesteudbydere, agenter og repræsentanter, forudsat at sådanne tjenesteudbydere, agenter eller repræsentanter accepterer fortrolighedsforanstaltninger, der er mindst lige så strenge som dem, der er angivet i disse servicevilkår;
• 12.5.2 til retshåndhævende myndigheder eller offentlige myndigheder, når det er påkrævet ved lov; og
• 12.5.3 som svar på en stævning eller anden obligatorisk juridisk proces, forudsat at der gives mindst 5 arbejdsdages varsel forud for offentliggørelsen, medmindre det er forbudt at give en sådan meddelelse i loven.

13.Meddelelser

• 13.1 Alle tjenester og webstedet drives og administreres af Next Point Host LTD. For rutinekommunikation vedrørende webstedet eller tjenesterne, bedes du kontakte os ved at bruge oplysningerne på webstedet.
• 13.2 Meddelelser vedrørende opsigelse af aftalen eller andre juridiske forhold skal sendes via e-mail og ved postforsendelse til:

• Med posten:

Next Point Host LTD
27 Old Gloucester Street
London
WC1N 3AX
UNITED KINGDOM
Via e-mail: [email protected]

• 13.3 Next Point Host LTD vil give meddelelse om ændringer til Politik for acceptabel brug, Servicevilkår, Privatlivspolitik, Meddelelse om ophavsret og Service Level Agreement ved at offentliggøre dem på hjemmesiden.
• 13.4 Meddelelser om ændringer til Politik for acceptabel brug, Servicevilkår, Privatlivspolitik, Meddelelse om ophavsret og Service Level Agreement anses for modtaget på det tidspunkt, du næste gang logger ind på hjemmesiden eller begyndelsen af den første arbejdsdag efter leveringstidspunktet.

14.Ansvarsfraskrivelse

• 14.1 Vi tager al rimelig omhu for at sikre, at oplysningerne på webstedet er nøjagtige, men vi kan ikke garantere dets nøjagtighed, og vi forbeholder os retten til at ændre oplysningerne på webstedet (inklusive disse servicevilkår) til enhver tid. Du skal derfor kontrollere disse servicevilkår for sådanne ændringer, hver gang du besøger hjemmesiden eller bruger tjenesterne.
• 14.2 Så vidt vi ved, er oplysningerne på hjemmesiden nøjagtige. Selvom vi tager rimelig omhu for at sikre dets nøjagtighed, giver vi ingen erklæringer eller garantier af nogen art med hensyn til webstedet eller indholdet på det, herunder tekst, grafik, annoncer, links eller andre genstande. Vi vil ikke være ansvarlige over for nogen kunde eller et medlem af offentligheden for nogen information, der leveres på hjemmesiden. Vores hjemmeside leveres på et "som det er"-basis, og vi giver ingen erklæringer eller garantier, hvis sådanne oplysninger efterfølgende viser sig at være unøjagtige eller forældede. Hverken os eller nogen anden bidragyder til webstedet giver nogen repræsentation eller giver nogen garanti, betingelse, tilsagn eller vilkår, hverken udtrykt eller underforstået med hensyn til tilstanden, kvaliteten, ydeevnen, nøjagtigheden, egnetheden til formålet, fuldstændigheden eller friheden fra virus i det indeholdte indhold på denne hjemmeside, eller at sådant indhold vil være nøjagtigt, opdateret, uafbrudt eller fejlfrit.

15.Ansvar

• 15.1 Alle tjenester, software, indhold, billeder, materialer og andre data eller informationer leveret af os er udført på denne måde ‘SOM ER’.
• 15.2 Vi giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige, underforståede, lovbestemte eller på anden måde med hensyn til tjenester, software, indhold, billeder, materialer og andre data eller informationer.
• 15.3 Med undtagelse af det omfang, det er forbudt i henhold til gældende lov, fraskriver vi os alle garantier, herunder, uden begrænsning, enhver underforstået garanti for salgbarhed, egnethed til formålet, tilfredsstillende kvalitet, stille nydelse, ikke-krænkelse og enhver garanti, der opstår i forbindelse med handel eller brug af handle.
• 15.4 Vi giver ingen erklæringer eller garantier for, at tjenesterne vil være uafbrudte, fejlfrie eller fuldstændig sikre, eller at data, der er gemt ved hjælp af tjenesterne, vil være sikre eller på anden måde sikre mod tab eller beskadigelse.
• 15.5 Vi er ikke ansvarlige for nogen afbrydelser af Tjenesterne, herunder men ikke begrænset til strømafbrydelser, systemfejl eller andre afbrydelser, herunder dem, der påvirker accept og gennemførelse af betalinger for Køb.
• 15.6 Ingen rådgivning eller information indhentet fra os af dig direkte, via Tjenesterne eller nogen tredjepart skal skabe nogen garanti, der ikke udtrykkeligt er angivet i disse Servicevilkår.
• 15.7 Intet i disse Servicevilkår skal udelukke eller begrænse vores ansvar for dødsfald eller personskade forårsaget af uagtsomhed, bedrageri eller noget ansvar, som ikke kan udelukkes af gældende lov.
• 15.8 Vi garanterer ikke og er ikke ansvarlige for skader på eller virus, som kan inficere dit computerudstyr eller anden ejendom på grund af din adgang til, gennemsyn eller brug af hjemmesiden.
• 15.9 Vi garanterer ikke, at funktioner indeholdt i Tjenesterne vil være uafbrudt eller fejlfri, eller at defekter vil blive rettet.

16. Ansvarsbegrænsning

• 16.1 Ud over de betalings- og/eller godtgørelsesforpligtelser, der er angivet i disse Servicevilkår, er hver parts ansvar over for den anden, der hidrører fra en given begivenhed eller serie af forbundne begivenheder, strengt begrænset til det beløb, du har betalt til os i løbet af den øjeblikkelige periode. den foregående måned, hvor hændelsen (eller den første i en række af forbundne hændelser) fandt sted.
• 16.2 Du anerkender, accepterer og accepterer, at serviceniveauaftalen og kreditter, der skal betales i henhold til den fra tid til anden, er din eneste kompensation og regres for skader og/eller tab, som du har lidt, og repræsenterer vores samlede ansvar i forhold til dig i kontrakt eller tort i henhold til Aftale.
• 16.3 Du anerkender, accepterer og accepterer, at vi ikke er ansvarlige i kontrakt eller erstatning for:
• 16.3.1 præ-kontrakt eller andre repræsentationer;
• 16.3.2 skader eller tab som følge af afbrydelser eller afbrydelser af enhver art til Tjenester og ethvert associeret datatab eller manglende tilgængelighed; og
• 16.3.3 tab af forretning, kontrakter, forventede besparelser, tab af fortjeneste, tab af omsætning, tab af goodwill, tab af omdømme, tab eller brug af data eller indirekte tab eller følgetab under nogen omstændigheder.

17.Reimbursement

Du skal skadesløsholde og forsvare os, vores agenter, tilknyttede selskaber, leverandører, direktører, officerer, medarbejdere og partnere (“Next Point Host LTD Indemnitees”) fra og imod eventuelle juridiske krav, tab, forpligtelser, udgifter, bøder, skader og forligsbeløb, inklusive rimelige advokatsalærer og sagsomkostninger, som Next Point Host LTD. Skadesløsholdelse opstår under ethvert krav som følge af din faktiske eller påståede grov uagtsomhed, forsætlig forseelse , lovovertrædelse, manglende opfyldelse af de sikkerhedsforpligtelser, som aftalen kræver, overtrædelse af Politik for acceptabel brug eller Servicevilkårene. Disse skadesløsholdelse forpligtelser kan håndhæves, forudsat at vi omgående meddeler dig rimelige detaljer om ethvert krav og samarbejder om at forsvare ethvert krav. Vi vil vælge juridisk rådgiver til at forsvare ethvert krav, forudsat at disse beslutninger er rimelige og meddeles dig omgående. Du skal efterkomme rimelige anmodninger fra os om bistand og samarbejde til forsvar af kravet. Vi kan ikke acceptere nogen forlig i forbindelse med et krav uden dit forudgående skriftlige samtykke, som ikke må tilbageholdes urimeligt. Udgifter afholdt af Next Point Host LTD Skadeløser skal betales af dig, efterhånden som de opstår.

18.Force Majeure

Ingen af os vil være i strid med aftalen eller være ansvarlige for tab eller skade, som den anden måtte lide på grund af evt.: Guds handling; strømafbrydelse; strømstød; brand, oversvømmelse, jordskælv, storm, orkan eller andre naturkatastrofer, krig, invasion, handling fra fremmede fjender, fjendtligheder (uanset om krig er erklæret eller ej), borgerkrig, oprør, revolution, opstand, militær eller tilranet magt eller konfiskation, terrorist aktiviteter, nationalisering, statssanktioner, blokering, embargo, arbejdskonflikt, strejke, lockout eller afbrydelse eller svigt af elektricitet eller andre forsyningsselskaber eller enhver anden forsinkelse eller fejl forårsaget af en tredjepart. I et sådant tilfælde forbeholder vi os retten til at annullere eller suspendere webstedet og/eller vores tjenester uden at pådrage os noget ansvar.

19.Ændringer i aftalen

• 19.1 Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i aftalen, herunder vores Politik for acceptabel brug, disse servicevilkår, privatlivspolitikken, Meddelelse om ophavsret og serviceniveauaftalen, forudsat at ændringer er i overensstemmelse med gældende lovgivning, branchenormer og er rimelige. Eventuelle ændringer, vi foretager i løbet af aftalens løbetid, træder i kraft for dig med henvisning til alle tidligere, nuværende og fremtidige tjenester, når det tidligste af følgende sker:
• 19.1.1 du foretager et nyt/yderligere køb af kreditter, der inkorporerer den reviderede aftale;
• 19.1.2 du udveksler yderligere kreditter til vores tjenester; eller
• 19.1.3 tredive (30) dage efter vores meddelelse til dig, der beskriver ændringen.
• 19.2 Hvis du ikke ønsker at fortsætte med at bruge vores tjenester efter en sådan ændring, kan du opsige aftalen ved at give os skriftlig meddelelse om opsigelse af sådanne grunde senest tredive (30) dage efter den dato, hvor du blev underrettet om ændringen. Hvis du opsiger aftalen efter en sådan ændring, tredive (30) dage fra datoen for modtagelse af din skriftlige meddelelse om opsigelse fra os:
• 19.2.1 du kan fortsætte med at bruge tjenester, der allerede er byttet til kreditter indtil dette tidspunkt. Alle tjenester, der ikke er fuldt ud leveret på det tidspunkt, vil blive konverteret tilbage til kreditter og tilføjet til din kreditsaldo baseret på den oprindelige vekselkurs, der blev brugt i forbindelse med nævnte tjenester;

20.Yderligere vilkår

• 20.1 Lovligheden, ugyldigheden eller håndhævelsen af en bestemmelse i Servicevilkårene i henhold til loven i nogen jurisdiktion påvirker ikke: lovligheden, gyldigheden eller håndhævelsen af enhver anden bestemmelse i servicevilkårene i den pågældende jurisdiktion; eller lovligheden, gyldigheden eller håndhævelsen af denne eller enhver anden bestemmelse i Servicevilkårene under loven i enhver anden jurisdiktion.
• 20.2 Hvis der er en konflikt mellem vilkårene i et af de dokumenter, der omfatter aftalen, vil dokumenterne være gældende i følgende rækkefølge: Servicevilkår, Politiken for acceptabelt lægemiddel, Service Level Agreement, Meddelelse om ophavsret og Privatlivspolitikken.
• 20.3 Aftalen udgør hele aftalen mellem dig og os vedrørende leveringen af Tjenesten og erstatter alle tidligere aftaler, arrangementer, tilsagn eller forslag, skriftlige eller mundtlige, mellem os i relation til dette, og alle tidligere handelsforløb eller brancheskik. Ingen mundtlig forklaring eller information givet af nogen part skal ændre fortolkningen af aftalen. Ved at acceptere disse servicevilkår har du ikke påberåbt dig nogen anden repræsentation end dem, der udtrykkeligt er angivet i disse servicevilkår.
• 20.4 Du må ikke overdrage aftalen uden vores forudgående skriftlige tilladelse. Vi kan overdrage aftalen helt eller delvist som en del af et salg eller omorganisering af vores virksomhed, og vi kan overføre dine fortrolige oplysninger som en del af en sådan transaktion.
• 20.5 Ethvert køb kan ændres ved en formel skriftlig aftale underskrevet af begge parter, eller ved en udveksling af korrespondance, herunder elektronisk post, der omfatter udtrykkeligt samtykke fra en autoriseret person for hver af os.
• 20.6 Forholdet mellem dig og os er et af uafhængige kontrahenter, og aftalen har ikke til formål at skabe nogen form for partnerskab, joint venture, medarbejder/arbejdsgiver forhold eller franchise. Ingen af os er agent for den anden, og ingen af os har ret til at binde den anden til enhver aftale med en tredjepart.
• 20.7 Billedteksterne, sektionsoverskrift erne og titlerne i aftalen er kun for nemheds skyld og er ikke en del af aftalen.
• 20.8 Vi kan bruge tredjepartstjenesteudbydere til at udføre alle eller en del af tjenesterne, men vi forbliver ansvarlige over for dig i henhold til aftalen for tjenester udført af tredjepartstjenesteudbydere i lige så høj grad, som hvis vi selv udførte tredjepartstjenesterne.
• 20.9 Ingen forsinkelse og/eller manglende håndhævelse af vores rettigheder eller rettigheder i henhold til aftalen skal anses for at være en fraskrivelse.
• 20.10 Ud over det, der er angivet i disse servicevilkår, kan aftalen kun ændres af et formelt dokument underskrevet af både dig og os.
• 20.11 Enhver afkald på ethvert brud på aftalen kan kun gives af os til dig udtrykkeligt skriftligt. Ingen sådan fraskrivelse skal betragtes som en afkald på eventuelle efterfølgende brud tilsvarende eller på anden måde.
• 20.12 Hver af os anerkender, accepterer og accepterer, at vi ikke vil rejse et krav mod den anden i henhold til Aftalen mere end tre kalendermåneder efter det tidspunkt, hvor kravet opstod.

21.Gældende lov og jurisdiktion

Aftalen og alle andre juridiske forhold mellem dig og os vil være underlagt og fortolket i overensstemmelse med bulgarsk lov. Domstolene i Sofia, Bulgarien, skal have eksklusiv jurisdiktion til at bilægge enhver tvist, der opstår som følge af eller i forbindelse med aftalen, og enhver sag vil blive anlagt ved domstolene i Sofia, Bulgarien. Vi og du underkaster os uigenkaldeligt og accepterer at underkaste os domstolenes jurisdiktion i Sofia, Bulgarien. Aftalen er ikke underlagt De Forenede Nationers konvention om internationale køb af varer. Vi og du frasiger os uigenkaldeligt enhver indvending, som vi eller du til enhver tid måtte have mod domstolene i Sofia Bulgarien, der er nomineret på denne måde, og accepterer ikke at hævde, at domstolene i Sofia, Bulgarien ikke er et passende eller passende forum.

Gør dig klar til din ForexVPS®?

Accepterede betalinger

ForexVPS af NextPointHost Betalingsmuligheder